Jakie podstawowe informacje o nieruchomości można uzyskać ze zbioru ewidencji gruntów i budynków?

rejestr_gruntowKataster nieruchomości jest jednolitym dla kraju systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji  o gruntach budynkach i lokalach oraz ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami budynkami lokalami prowadzona jest w formie operatu ewidencyjnego.

Operat geodezyjno to zbiór prawny dowodów prowadzonych dla każdego obrębu ewidencyjnego.

Operat opisowo kartograficzny to rejestr gruntów, budynków oraz lokali.

Kartoteka lokali mapa ewidencji gruntów – raport komputerowe ewidencja obejmuje informacje dotyczące gruntów:

  • położenia,
  • granic,
  • powierzchni,
  • rodzaju użytków gruntowych,
  • klas gleboznawczych,
  •  oznaczenia KW lub zbioru dokumentów,
  •  wartość działki ewidencyjne oraz datę określenia lej wartości,
  •  nr rejestru zabytków,
  • wykaz zmian gruntowych (w przypadku sprzedaży działek po podziale).